Esthetisch Programma van Eisen A15/A12

Met ingang van donderdag 31 augustus ligt het Esthetisch Programma van Eisen ter inzage in het gemeentehuizen van Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar. Dit EPvE is een aanvulling op de welstandsnota en heeft betrekking het Rijkswaterstaatproject A15/A12. Het EPvE ligt tot en met 11 oktober ter inzage.

Lees verder op: